Flora

Flora i och kring Sandträsk

 

Fakta och lokalkännedom: Bert Frohm

- norna - guckusko - slokgran - ormgran -

 

Blåsippa

 

Mycket ovanlig så här långt norrut, men den växer i Sandträsk.

Foto & text om Blåsippa: Bert From

Norna

Vid det årliga besöket på den här växtplatsen av Calýpso bulbosa eller Nornan som vi säger, så hittade jag ett 50-tal exemplar av orkidén.

Nornan stod i full blom och som ni ser av bilderna är det en väldigt vacker orkidé.

 

Växtplatsen ligger i sluttningen på Hästberget vid Gransjö.

Text om Norna: Bert From

Foto 1 & 2: Bert From

Foto 3 & 4: Jennie Nilede

Guckusko

 

Detta är den största orkidén vi har i Sverige, och den är sällsynt.

Den här orkidén är 30-60 cm hög.

 

Orkidén finns på sydsidan av Storklinten.

Foto & text om Guckusko: Bert From

Slokgran

 

Den här granen blev utmärkt som Domänföremål på tidigt 1920-tal. Under 70-talet tog skolläraren Harry Andersson i Sandträskskolan sina elever till den här granen och dom hjälptes åt att bygga en liten hage runt granen. Man kan se resterna av stängslet fortfarande.

 

Granen är utmärkt på idag SveaSkogs kartmatrial så det är ingen större risk att åker med vid en eventuell avverkning.

 

Skogen runt "slokgranen" är nog + 150 år, så skogen runt om hamnar med största säkerhet i någon form av undantag av slutavverkning.

 

Slokgranen finns på östsluttningen ner mot Degervattnet 50 m söder om skoterleden som går över sjön.

Toppen av samma slokgran som på bilden ovan.

Foto & text om slokgranen: Bert From

Ormgran

Foto Ormgran: Jennie Nilede

Sandträsk, Bodens Kommun,

Norrbotten, Sverige